Elektronička brava

Elektronička kodna brava je uređaj koji omogućuje kontrolu pristupa prostorijama ili objektima isključivo osobama koje poznaju korisnički zadanu šifru. Elektronička brava zamjenjuje klasični ključ , što je pozitivno iz više razloga:

  • Ključ se može izgubiti ili oštetiti
  • Promjena brave ili ključa, kao i izrada novoga dugotrajniji je i kompliciraniji posao od jednostavne zamjene šifre
  • Elektronička brava omogućuje i automatizaciju otključavanja/zaključavanja

Kontrolirana vrata moraju imati elektromehaničke elemente koji omogućuju otvaranje i zatvaranje vrata.

Postoje mnoge izvedbe elektroničke kodne brave na tržištu , međutim naša izvedba elektroničke brava je realizirana na inovativan način koji omogućuje znatne uštede  u veličini samog uređaja, broju veza na tiskanoj pločici , kao i smanjenju zahtjeva na potrebne priključke mikroupravljača. Iskorištena je inovativna ideja očitanja tipki s tipkovnice koja se testiranjem u praksi pokazala iznimno pouzdana u smislu točnog očitanja i imunosti na smetnje te efikasna u smislu broja veza prema mikroupravljačkoj jedinici.