Projekti

U nastavku su dani neki od zanimljivijih projekata kojima smo se bavili i koje smo uspješno realizirali.

Težimo inovativnom pristupu u projektiranju te redefiniranju i racionaliziranju nekih od postojećih rješenja uz poboljšanje njihove efikasnosti.

U ovu kategoriju spadaju testni i prototipni ugradbeni računalni sustavi koji su ili u fazi razvoja ili u fazi čekanja za proizvodnju, a koji bi mogli biti zanimljivi zbog svojih potencijala za daljni razvoj i usavršavanje kao i zbog činjenice da mogu poslužiti kao ogledni primjer naših djelatnosti.

 

PREGLED PROJEKATA: